Selemix ISO 12944

ISO 12944 yılında hem Avrupa standardı, hem de uluslar arası bir standart olarak yayınlanmış olup çelik yapıların korozyona karşı etkili bir şekilde korunması bağlamında en yüksek düzeydeki dünya çapında ve kalifiye standart referansıdır. 
Bu standart kaplaması olmayan çelik yüzeylere, sıcak – daldırma – galvanize çelik ve termal olarak püskürtme yapılmış olan çinko kaplamalı çelik yüzeylere tatbik edilmek üzere tasarlanmış olan koruyucu boya sistemlerini kapsamaktadır. 
ISO 12944 standardında çeşitli ortamlarda korozyona maruz olmanın ölçülmesi, yüzey hazırlaması ve laboratuar test prosedürleri gibi 8 farklı bölüm yer almaktadır. 

Bir bağımsız laboratuar ISO 12944 uluslararası standardı temeline dayalı olarak ana 2K Selemix boya sistemlerini teste tabi tutmuş ve bunları ISO 12944-6 standardına uygun olarak korozyona maruz kalma kategorileri ve dayanıklılık aralıkları bağlamında gerekli niteliklere sahip olarak değerlendirmiştir. 

Elde edilen test sonuçlarına göre laboratuar raporlarına ve her bir korozyona maruz kalma kategorisinde ve dayanıklılık aralığında sınıflandırmanın veya Selemix boya sistemlerinin sınıflandırmasının özetinin verildiği tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

Boya Sistemi Numarası Uygulanacak Yüzey Yüzey Hazırlama Çinko Yüklemeli Astar Astar Sonkat Kuru Film Kalınlığı(µM) Paslanma Derecesi ve Dayanımı  
1 Saç ve Çelik Sa 2½ -- Epoksi Astar 7-413 Epoksi Sonkat 
7-410
195 C3-Orta 
C4-Düşük
1 No' lu Boya Sistemi
1 Çinko kaplamalı Saç -- -- Epoksi Astar 7-413 Epoksi Sonkat 
7-410
200 C2-Düşük,Orta,Yüksek 
C3-Düşük,Orta,Yüksek 
C4-Düşük,Orta 
C5-M- Düşük
1 No' lu Boya Sistemi
2 Saç ve Çelik Sa 2½ -- Epoksi Astar 7-413 PUR Ekstra Sonkat 
7-512
200 C3-Yüksek 
C4- Orta 
C5-M- Düşük
2 No' lu Boya Sistemi
2 Çinko kaplamalı Saç -- -- Epoksi Astar 7-413 PUR Ekstra Sonkat 
7-512
210 C2-Low, Medium, High 
C3-Low, Medium, High 
C4-Low, Medium 
C5-M-Low
2 No' lu Boya Sistemi
3 Saç ve Çelik Sa 2½ -- Epoksi Astar 7-413 Akrilik Sonkat 7-110 220 C3-Orta 
C4-Düşük
3 No' lu Boya Sistemi
4 Saç ve Çelik Sa 2½ -- PUR Astar 2.705.0500 PUR Ekstra Sonkat 
7-512
230 C3-Yüksek 
C4-Orta 
C5-M- Düşük
4 No' lu Boya Sistemi
4 Çinko kaplamalı Saç -- -- PUR Astar 2.705.0500 PUR Ekstra Sonkat 
7-512
240 C2-Düşük,Orta,Yüksek 
C3-Düşük,Orta,Yüksek 
C4-Düşük,Orta 
C5-M- Düşük
4 No' lu Boya Sistemi
5 Saç ve Çelik Sa 2½ -- PUR Astar 2.705.0500 UHS Akrilik Sonkat 7-120 230 C3-Yüksek 
C4-Orta 
C5-M- Düşük
5 No' lu Boya Sistemi
5 Çinko kaplamalı Saç -- -- PUR Astar 2.705.0500 UHS Akrilik Sonkat 7-120 240 C2-Düşük,Orta,Yüksek 
C3-Düşük,Orta,Yüksek 
C4-Düşük,Orta 
C5-M- Düşük
5 No' lu Boya Sistemi
6 Saç ve Çelik Sa 2½ -- -- 2K PUR Direkt Sonkat 7-534 160 C3-Yüksek 
C4-Orta 
C5-M- Düşük
6 No' lu Boya Sistem
6 Çinko kaplamalı Saç -- -- -- 2K PUR Direkt Sonkat 7-534 180 C2-Düşük,Orta,Yüksek 
C3-Düşük,Orta,Yüksek 
C4-Düşük,Orta 
C5-M- Düşük
6 No' lu Boya Sistemi
9 Saç ve Çelik Sa 2½ Çinko Yüklemeli Epoksi Astar
2.704.0490
-- 2K PUR Direkt Sonkat 7-534 300 C5-I Yüksek 
C5-M Yüksek
9 No' lu Boya Sistemi
10 Saç ve Çelik Sa 2½ -- HB Paslanmaya Karşı Epoksi Astar 2.704.0440 HB Akrilik Sonkat 
7-130
300 C5-I Yüksek 
C5-M Yüksek
10 No'lu Boya Sistemi
10 Çinko kaplamalı Saç -- -- HB Paslanmaya Karşı Epoksi Astar 2.704.0440 HB Akrilik Sonkat
7-130
270 C5-I Yüksek 
C5-M Yüksek
10 No'lu Boya Sistemi (Z)
11 Saç ve Çelik Sa 2½ -- HB Paslanmaya Karşı Epoksi Astar 2.704.0440 PUR Ekstra Sonkat
7-512
250 C5-I Yüksek 
C5-M Yüksek
11 No' lu Boya Sistemi
11 Çinko kaplamalı Saç -- -- HB Paslanmaya Karşı Epoksi Astar 2.704.0440 PUR Ekstra Sonkat 
7-512
250 C5-I Yüksek 
C5-M Yüksek
11 No' lu Boya Sistemi (Z)